حلول ماه مبارک رمضان
104 بازدید
تاریخ ارائه : 7/18/2012 10:32:00 AM
موضوع: تبلیغ

*حلول ماه مبارک رمضان

سخن روز:

اعمال عمومی ماه رمضان

1 روزه داشتن: چنانچه افراد مکلّف عذر شرعی نداشته باشند، روزه های این ماه بر آنان واجب است.

2 صدقه دادن (بحارالانوار، ج 98، ص 82.)

3 ترک گناه: از بهترین کارهای این ماه ترک گناه است. (همان، ج 96، ص 356، ح 25.)

4 تلاوت قرآن: بهار قرآن، ماه رمضان است، از امام صادق علیه السلام نقل شده است: «با قرائت قرآن به استقبال این ماه بروید.»(همان، ج 1 و 3، ص 386، ح 1 و 3.)

5 تعقیبات مخصوص: پس از نماز این تعقیبات خوانده شود.

«اللّهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کلّ عام...»

یاعلیُّ یاعظیم، یاغفور یارحیم، انت الرّب العظیم...

اللّهم ادخل علی اهل القبور السّرور، اللّهم اغن کلّ فقیر...

صورت کامل آن‌ها در مفاتیح‌الجنان، آمده است. (مفاتیح‌الجنان، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ص 177 176.)

6 پرهیز از پرخوری: کسانی که در این ماه از روزه داشتن مثل مسافران معافند، مکروه است که پرخوری کنند. (عروة الوثقی، ج 2، ص 221.)

7 خواندن دعای مخصوص هر روز ماه مبارک رمضان که در ضمن اعمال روزهای این ماه در مفاتیح ذکر شده است. (مفاتیح‌الجنان، ص 202.)

8 قبل از اینکه 23 روز از ماه رمضان بگذرد، مسافرت‌های غیر ضروری کراهت دارد. (عروة الوثقی، ج 2، ص 221.)

9 احترام به کوچک و بزرگ:

حضرت محمد مصطفی Fهنگام ورود این ماه در فرازی از مواعظ خود فرموده است:

«به بزرگان احترام گذارید و کودکان را مورد مهربانی و عطوفت قرار دهید، با نزدیکان خود رفت و آمد داشته باشید. آن که در این ماه اخلاقش را نیکو نماید، جواز عبور از صراط را به دست آورده است.»(بحارالانوار، ج 96، ص 356، ح 25.)

10 اطعام روزه داران (مصباح کفعمی، ص 632.)

11 خواندن دعای افتتاح در هر شب (مصباح المتهجد، ص 520. )

12 خواندن نافله هر شب (مفاتیح‌الجنان، ص 238.)

13 غسل

در شب‌های فرد و تمام شب‌های دهه آخر ماه مبارک رمضان، غسل مستحب است. (عروة الوثقی، ج 1، ص 459.)

14 رعایت آداب افطار:

الف هنگام افطار، پس از تلاوت سوره قدر، دعای زیر خوانده شود.

«اللهم لَکَ صُمتُ وَ عَلی رزقِکَ افطرْتُ وَ عَلَیکَ تَوکلتُ؛ پروردگارا برای تو روزه گرفتم و با رزقِ تو افطار کردم و بر تو توکل کردم.»

ب با غذای حلال، روزه خود را باز نماید و بهتر است با خرما باشد.

ج بهتر است افطار بعد از نماز مغرب و عشا باشد، مگر آن که ضعف بر او غلبه کرده باشد، یا گروهی منتظر او باشند. (مفاتیح‌الجنان، ص 178.)

15 دعای افتتاح در هر شب ماه مبارک رمضان خوانده شود. (مصباح المتهجد، ص 520 و مفاتیح‌الجنان، ص 179.)

16 نافله مخصوص هر شب ماه مبارک رمضان. (بحارالانوار، ج 97، ص 358 و مفاتیح‌الجنان، ص 238 و زاد المعاد، علامه مجلسی، فصل آخر، اعمال ماه رمضان) 

اعمال عمومی ماه رمضان

1 روزه داشتن: چنانچه افراد مکلّف عذر شرعی نداشته باشند، روزه های این ماه بر آنان واجب است.

2 صدقه دادن (بحارالانوار، ج 98، ص 82.)

3 ترک گناه: از بهترین کارهای این ماه ترک گناه است. (همان، ج 96، ص 356، ح 25.)

4 تلاوت قرآن: بهار قرآن، ماه رمضان است، از امام صادق علیه السلام نقل شده است: «با قرائت قرآن به استقبال این ماه بروید.»(همان، ج 1 و 3، ص 386، ح 1 و 3.)

5 تعقیبات مخصوص: پس از نماز این تعقیبات خوانده شود.

«اللّهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کلّ عام...»

یاعلیُّ یاعظیم، یاغفور یارحیم، انت الرّب العظیم...

اللّهم ادخل علی اهل القبور السّرور، اللّهم اغن کلّ فقیر...

صورت کامل آن‌ها در مفاتیح‌الجنان، آمده است. (مفاتیح‌الجنان، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ص 177 176.)

6 پرهیز از پرخوری: کسانی که در این ماه از روزه داشتن مثل مسافران معافند، مکروه است که پرخوری کنند. (عروة الوثقی، ج 2، ص 221.)

7 خواندن دعای مخصوص هر روز ماه مبارک رمضان که در ضمن اعمال روزهای این ماه در مفاتیح ذکر شده است. (مفاتیح‌الجنان، ص 202.)

8 قبل از اینکه 23 روز از ماه رمضان بگذرد، مسافرت‌های غیر ضروری کراهت دارد. (عروة الوثقی، ج 2، ص 221.)

9 احترام به کوچک و بزرگ:

حضرت محمد مصطفی     Fهنگام ورود این ماه در فرازی از مواعظ خود فرموده است:

«به بزرگان احترام گذارید و کودکان را مورد مهربانی و عطوفت قرار دهید، با نزدیکان خود رفت و آمد داشته باشید. آن که در این ماه اخلاقش را نیکو نماید، جواز عبور از صراط را به دست آورده است.»(بحارالانوار، ج 96، ص 356، ح 25.)

10 اطعام روزه داران (مصباح کفعمی، ص 632.)

11 خواندن دعای افتتاح در هر شب (مصباح المتهجد، ص 520. )

12 خواندن نافله هر شب (مفاتیح‌الجنان، ص 238.)

13 غسل

در شب‌های فرد و تمام شب‌های دهه آخر ماه مبارک رمضان، غسل مستحب است. (عروة الوثقی، ج 1، ص 459.)

14 رعایت آداب افطار:

الف هنگام افطار، پس از تلاوت سوره قدر، دعای زیر خوانده شود.

«اللهم لَکَ صُمتُ وَ عَلی رزقِکَ افطرْتُ وَ عَلَیکَ تَوکلتُ؛ پروردگارا برای تو روزه گرفتم و با رزقِ تو افطار کردم و بر تو توکل کردم.»

ب با غذای حلال، روزه خود را باز نماید و بهتر است با خرما باشد.

ج بهتر است افطار بعد از نماز مغرب و عشا باشد، مگر آن که ضعف بر او غلبه کرده باشد، یا گروهی منتظر او باشند. (مفاتیح‌الجنان، ص 178.)

15 دعای افتتاح در هر شب ماه مبارک رمضان خوانده شود. (مصباح المتهجد، ص 520 و مفاتیح‌الجنان، ص 179.)

16 نافله مخصوص هر شب ماه مبارک رمضان. (بحارالانوار، ج 97، ص 358 و مفاتیح‌الجنان، ص 238 و زاد المعاد، علامه مجلسی، فصل آخر، اعمال ماه رمضان)