علم وعالم
58 بازدید
تاریخ ارائه : 5/13/2012 9:28:00 AM
موضوع: تبلیغ

مناسبت قمری:* درگذشت عالم ربانی آیت الله سید محمدحسن میر جهانی اصفهانی مو لف «مصباح البلاغه» (1413 ق)

مناسبت شمسی:

*لغوامتیاز تنباکو به فتوای آیت الله میرزاحسن شیرازی (1270ه ش) *لغو امتیاز تنباکو: ۲۵ اردیبهشت ۱۲۷۰ لغو امتیاز تنباکو به فتوای آیت الله میرزای شیرازی ناصرالدین شاه در تاریخ ۱۲ شعبان ۱۳۰۶ ه. ق در سفری که از راه روسیه به انگلستان رفت. به خاطر ولخرجی‌هایی بسیار بدهکار شد و با فریب تالبوت امتیاز انحصار توتون و تنباکوی ایران را در ازای هر سال ۱۵۰۰۰ لیر به او واگذار کرد. این کار او با مخالفت روحانیون و مردم مواجه شد و چون که به آن‌ها توجهی نکرد آیت الله میرزای شیرازی حکم تحریم تنباکو را صادر فرمود. در روز سه شنبه ۲۵ جمادی‌الثانی ۱۳۰۹ برابر با ۶ بهمن ۱۲۷۰ ش. اعلامیه‌ای مبنی بر شکسته شدن تحریم به چاپ رسید، سرانجام پس از مذاکرات طولانی با کمپانی، امتیاز تنباکو لغو و ۵۰۰۰۰۰ لیره غرامت از طرف کمپانی تعیین شد. در بهمن ماه ۱۲۷۰ مطابق با ۵ آوریل ۱۸۹۲ این مطلب به امضای ناصرالدین شاه رسید.

*در گذشت حکیم عارف، مترجم قرآن آیة الله مهدی الهی قمشه‌ای (۱۳۵۲ ش/۱۲ ربیع‌الثانی ۱۳۹۳ ق).

ارزش علم و عالم

امام کاظم A  فرمود: عَظِّمِ الْعالِم لِعِلمِهِ وَ دَعْ مُنازَعَتَهُ

عالم را به جهت علمش تعظیم و احترام کن و با او منازعه منما  .(پاورقی:بحارالانوار ج 75 ص 309 )

پیامبر F فرمود: اَکْرِمُوا الْعُلَماءَ فَإنَّهُمْ وَرَثَةُ الْأنْبیاءِ فَمَنْ أَکْرَمَهُمْ فَقَدْ اَکْرَمَ اللهَ وَ رَسُولَه (پاورقی: العلم و الحکمه فی الکتاب و السنه، محمدی ری شهری، ص 347 )

دانشمندان را گرامی بدارید که آنها وارثان پیامبرانند و هر که آنان را احترام نماید، خدا و رسولش را احترام نموده است «.»

علی A فرمود: مَنْ وَقَّرَ عالِماً فَقَدْ وَقَّرَ رَبَّهُ؟»

کسی که به عالمی احترام نماید، به خدا احترام نموده است.(پاورقی:غررالحکم ج 1 ص 47 )

این همه تکریم و احترام نسبت به عالمان در فرهنگ دین، بدین جهت است که آنان انسان‌های متعهّد، راهنمای مردم، مخالف بدعت‌ها، پاسدار اندیشه های ناب، طرفدار حقوق محرومان، روشن کنند چراغ امید در دل آنان و ... هستند وگرنه، این همه تکریم برای کسانی که از تعهّد و مسئولیت بهره ای نبرده‌اند، معنا ندارد. کسی که اندک آشنایی با تاریخ حوزه‌ها، داشته باشد، می‌داند: تنها عالمان الهی بوده‌اند که از میان مردم برخاسته‌اند و همراه آنان زندگی کرده‌اند و در غم و شادی شریک آنان بوده‌اند و هر جا خطر و دشواری بوده است، خود را سپر بلا نموده و از شرافت و عزت مردم دفاع کرده‌اند این‌ها و صدها ویژگی دیگر، زمینه تجلیل و تکریم از علمای صالح و راستین را فراهم نموده است.

امام باقر A  فرمود: اذا جَلَسْتَ إلی عالِم فَکُنْ عَلی اَنْ تَسْمَعَ أحْرص مِنْکَ عَلی أن تَقُول».

هرگاه با دانشمندی هم نشین شدی، سعی کن بیشتر از آنکه سخن بگویی، گوش کنی .(پاورقی: بحارالانوار ج 1 ص 222 )

پیامبر F  فرمود: مَنْ زارَ الْعُلَماء فَقَد زارَنی وَ مَنْ جالَسَ الْعُلَماء فَقَد جالَسَنِی وَ مَنْ جالَسَنِی فَکَأَنَّما جالَسَ رَبِّی.(پاورقی: میزان الحکمه، محمدی ری شهری، ج 3 ص 2085 )

کسی که به دیدن علماء برود، گویا به دیدن من آمده و کسی که هم نشین علما شود، گویا هم نشین من شده و کسی که هم نشین من باشد گویا هم نشین خداوند و مأنوس با اوست.

-نیوتن، نوعاً در مسابقات علمی ممتاز نمی‌شد. او در ورودی دانشگاه کمبریج در میان 11 نفر، یازدهم شد و یک بار در بین صد و چند نفر بیست و چهارم شد ولی با این وصف، کاشف جاذبه‌ی زمین گشت و در نور و ... نو آوری ها داشت.

از خصوصیات اخلاقی او این بود که متواضع و با حیا بود و از شهرت نامش پرهیز داشت. 

    *لغوامتیاز تنباکو به فتوای آیت الله میرزاحسن شیرازی (1270ه ش) *لغو امتیاز تنباکو: ۲۵ اردیبهشت ۱۲۷۰ لغو امتیاز تنباکو به فتوای آیت الله میرزای شیرازی ناصرالدین شاه در تاریخ ۱۲ شعبان ۱۳۰۶ ه. ق در سفری که از راه روسیه به انگلستان رفت. به خاطر ولخرجی‌هایی بسیار بدهکار شد و با فریب تالبوت امتیاز انحصار توتون و تنباکوی ایران را در ازای هر سال ۱۵۰۰۰ لیر به او واگذار کرد. این کار او با مخالفت روحانیون و مردم مواجه شد و چون که به آن‌ها توجهی نکرد آیت الله میرزای شیرازی حکم تحریم تنباکو را صادر فرمود. در روز سه شنبه ۲۵ جمادی‌الثانی ۱۳۰۹ برابر با ۶ بهمن ۱۲۷۰ ش. اعلامیه‌ای مبنی بر شکسته شدن تحریم به چاپ رسید، سرانجام پس از مذاکرات طولانی با کمپانی، امتیاز تنباکو لغو و ۵۰۰۰۰۰ لیره غرامت از طرف کمپانی تعیین شد. در بهمن ماه ۱۲۷۰ مطابق با ۵ آوریل ۱۸۹۲ این مطلب به امضای ناصرالدین شاه رسید.

*در گذشت حکیم عارف، مترجم قرآن آیة الله مهدی الهی قمشه‌ای (۱۳۵۲ ش/۱۲ ربیع‌الثانی ۱۳۹۳ ق).

موضوع روز:

ارزش علم و عالم

امام کاظم     A      فرمود: عَظِّمِ الْعالِم لِعِلمِهِ وَ دَعْ مُنازَعَتَهُ

عالم را به جهت علمش تعظیم و احترام کن و با او منازعه منما   .(پاورقی:بحارالانوار ج 75 ص 309 )

پیامبر F فرمود: اَکْرِمُوا الْعُلَماءَ فَإنَّهُمْ وَرَثَةُ الْأنْبیاءِ فَمَنْ أَکْرَمَهُمْ فَقَدْ اَکْرَمَ اللهَ وَ رَسُولَه (پاورقی: العلم و الحکمه فی الکتاب و السنه، محمدی ری شهری، ص 347 )

دانشمندان را گرامی بدارید که آنها وارثان پیامبرانند و هر که آنان را احترام نماید، خدا و رسولش را احترام نموده است «.»

علی A فرمود: مَنْ وَقَّرَ عالِماً فَقَدْ وَقَّرَ رَبَّهُ؟»

کسی که به عالمی احترام نماید، به خدا احترام نموده است.(پاورقی:غررالحکم ج 1 ص 47 )

این همه تکریم و احترام نسبت به عالمان در فرهنگ دین، بدین جهت است که آنان انسان‌های متعهّد، راهنمای مردم، مخالف بدعت‌ها، پاسدار اندیشه های ناب، طرفدار حقوق محرومان، روشن کنند چراغ امید در دل آنان و ... هستند وگرنه، این همه تکریم برای کسانی که از تعهّد و مسئولیت بهره ای نبرده‌اند، معنا ندارد. کسی که اندک آشنایی با تاریخ حوزه‌ها، داشته باشد، می‌داند: تنها عالمان الهی بوده‌اند که از میان مردم برخاسته‌اند و همراه آنان زندگی کرده‌اند و در غم و شادی شریک آنان بوده‌اند و هر جا خطر و دشواری بوده است، خود را سپر بلا نموده و از شرافت و عزت مردم دفاع کرده‌اند این‌ها و صدها ویژگی دیگر، زمینه تجلیل و تکریم از علمای صالح و راستین را فراهم نموده است.

امام باقر A  فرمود: اذا جَلَسْتَ إلی عالِم فَکُنْ عَلی اَنْ تَسْمَعَ أحْرص مِنْکَ عَلی أن تَقُول».

هرگاه با دانشمندی هم نشین شدی، سعی کن بیشتر از آنکه سخن بگویی، گوش کنی .(پاورقی: بحارالانوار ج 1 ص 222 )

پیامبر F  فرمود: مَنْ زارَ الْعُلَماء فَقَد زارَنی وَ مَنْ جالَسَ الْعُلَماء فَقَد جالَسَنِی وَ مَنْ جالَسَنِی فَکَأَنَّما جالَسَ رَبِّی.(پاورقی: میزان الحکمه، محمدی ری شهری، ج 3 ص 2085 )

کسی که به دیدن علماء برود، گویا به دیدن من آمده و کسی که هم نشین علما شود، گویا هم نشین من شده و کسی که هم نشین من باشد گویا هم نشین خداوند و مأنوس با اوست.

-نیوتن، نوعاً در مسابقات علمی ممتاز نمی‌شد. او در ورودی دانشگاه کمبریج در میان 11 نفر، یازدهم شد و یک بار در بین صد و چند نفر بیست و چهارم شد ولی با این وصف، کاشف جاذبه‌ی زمین گشت و در نور و ... نو آوری ها داشت.

از خصوصیات اخلاقی او این بود که متواضع و با حیا بود و از شهرت نامش پرهیز داشت.

پیامک روز:خوشبخت‌ترین فرد کسی است که بیش از همه سعی کند دیگران را خوشبخت سازد.